Aktualności

  Dla podmiotów nie objętych zwolnieniem z podatku od wyrobów węglowych, dolicza się do cen netto :   30,46 zł netto (37,47 zł brutto) na tonę węgla kamiennego (CN 2701) 11,00 zł netto (13,53 zł brutto) na tonę węgla brunatnego (CN 2702) 35,20 zł netto (43,30 zł brutto) na tonę koksu (CN 2704) Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych […]

Czytaj dalej

W powszech­nej świa­do­mo­ści czę­sto jedy­nym spo­so­bem na tanie ogrza­nie domu jest pcha­nie do pieca wszyst­kiego, co nawi­nie się pod rękę, a jest tanie lub dar­mowe. Tym­cza­sem ist­nieje sporo rze­czy, głów­nie zwią­za­nych z two­rzy­wami sztucz­nymi, które nigdy nie powinny do pieca tra­fić. Nie jest pro­blem w tym, że śmier­dzą tak czy ina­czej. Pro­blem to tru­jące che­mi­ka­lia, […]

Czytaj dalej

Brykiet drzewny doskonale nadaje się do różnego rodzaju palenisk (w szczególności do kominków i pieców). Stosunkowa duża wartość opałowa i niska ilość popiołu powstająca w wyniku spalania. Zalety brykietu: duża gęstość – łatwość przechowywania i dystrybucji, możliwość stosowania w kotłowniach z automatycznym podawaniem paliwa, wysoka wartość opałowa – porównywalna ze średniej jakości węglem kamiennym, nie […]

Czytaj dalej