Akcyza od wyrobów węglowych

 

Dla podmiotów nie objętych zwolnieniem z podatku od wyrobów węglowych, dolicza się do cen netto :

 

 • 30,46 zł netto (37,47 zł brutto) na tonę węgla kamiennego (CN 2701)
 • 11,00 zł netto (13,53 zł brutto) na tonę węgla brunatnego (CN 2702)
 • 35,20 zł netto (43,30 zł brutto) na tonę koksu (CN 2704)

Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych ze względu na podmiot dokonujący ich zużycia

Na mocy art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby węglowe podlegają zwolnieniu z tego podatku, jeśli są zużywane są przez następujące podmioty:

 • gospodarstwa domowe,
 • organy administracji publicznej,
 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • podmioty lecznicze,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • organizacje pożytku publicznego.